İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Misyonumuz
Çalışanlarımızın verimliliğini, şirket kültürüne uyum ve bağlılığını en üst seviyeye çıkarmak, işe alım, eğitim, performans yönetimi ve kariyer planlamasında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak, çağdaş İnsan Kaynakları süreçlerini uygulamak.

İnsan Kaynakları Prensiplerimiz
İşe Alma

  • Gelişim ve değişime açık, özgüveni yüksek, görevin gerektirdiği kriterlere uygun adayları işe almayı hedefleriz.
  • Çalışanlarımız arasında inanç, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapmayız.

Oryantasyon

  • İşe yeni başlayan personelimizin, firma kültürüne ve görevine kısa sürede uyum sağlaması için yapılan eğitim faaliyetleri oryantasyon programını oluşturur.

Eğitim İmkânı

  • Eğitim ihtiyaçları saptanırken şirket hedefleri, sektörel gelişmeler, çalışanların iş tanımları ve kariyer hedefleri göz önünde tutulur.
  • Tüm çalışanlarımız eğitimlere katılım konusunda teşvik edilir, kişisel gelişimleri desteklenir.

Performans Yönetimi

  • Performans değerlendirme sürecimizde tüm çalışanların yöneticileri ile yüzyüze görüşmeleri sağlanarak, kişinin güçlü ve gelişime ihtiyaç duyulan yönleri belirlenir ve hedeflerine yön verilir. Değerlendirme sonuçları eğitim planlarımızın hazırlanmasında temel oluşturur.
  • Çalışanlarımızın, performans seviyeleri kariyer planlama sürecimizde de ( terfi ve atama ) göz önünde bulundurulur.

Önerilerin Değerlendirilmesi

  • Tüm çalışanlarımızın, yönetim sistemi çalışmalarına katılımını sağlamak, çalışanlarımızın yaratıcı, yenilikçi, düzeltici, önleyici ve iyileştirici fikirlerini değerlendirmek ve ödüllendirmek amacı ile öneri değerlendirme ekibi oluşturulmuştur.
  • Çalışanlarımız önerilerini http://fikrimvar.ictur.com.tr adresinden paylaşabilirler.

Kariyer İmkanı
www.kariyer.net adresinden açık pozisyonlarımıza başvuru yapabilirsiniz.Başvurular İK Departmanı tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde uygun adaylarla iletişime geçilmektedir. Yapılan tüm başvurular gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilmektedir.

tile gallery mobile menu